Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν  οι διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη με βάση την 9χρονη δράση του με την ιδιότητα του ως Συνήγορος του Παιδιού, όπως υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ.

Επίσης παρουσιάστηκαν  οιΚαταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής, η Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η ανάπτυξή της στην Ελλάδα, καθώς και η δράση, η οπτική και η συνεισφορά των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο πεδίο.

Το Δίκτυο MKO συμμετείχε ως παρατηρητής με την Unicef, την Άρσις & το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην εξέταση της 2ης και 3ης Περιοδικής Έκθεσης από την αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ, που αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.
Μπορείτε  να διαβάσετε τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής και τη Μετάφρασή τους.

Στις 22/6 έγινε η παρουσίαση/ συζήτηση της Εναλλακτικής στην αρμόδια επιτροπή στην Γενεύη. Η παρουσίασή μας ήταν δεκάλεπτη ενώ των άλλων δύο ΜΚΟ πεντάλεπτη.

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τα μέλη της επιτροπής και εν συνεχεία απάντησή τους/ συζήτηση περίπου τριων ωρών.

Η συζήτηση δεν καταγράφεται και θεωρείται εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Η Εναλλακτική αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο του  CRIN [www.crin.org]  και με βάση τη συζήτηση εστάλησαν  Θέματα προς συζήτηση στην ελληνική κυβέρνηση.


H Eπιτροπή επικεντρώθηκε στις ερωτήσεις της στα εξής θέματα:

- στην συμμετοχή των MKO στη σύνταξη της Εθνικής Έκθεσης,

- στην λειτουργία των αρχών που αφορούν το παιδί : Συνήγορο του Παιδιού, Παρατηρητήριο, επιμέρους Υπουργεία,

- στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη λειτουργία των ΜΚΟ και τα φορολογικά μέτρα που τις αφορούν αλλά και τις επιμέρους δράσεις των Υπουργείων που αφορούν το παιδί,

- παιδιά-πρόσφυγες, Ρομά,

- σε στοιχεία για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Συμμετοχής Παιδιών στις Ένοπλες Συρράξεις [OPAC],

- επίσης έγινε ερώτηση της προέδρου,που αφορούσε στις “πραγματικές επιπτώσεις” της κρίσης στις παρεχόμενες υπηρεσίες στα παιδιά.

Ακολουθεί το κείμενο της παρουσίασης που είναι απόσπασμα των Γενικών Μέτρων με εισαγωγή και κατακλείδα όσα ήδη απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα

We represent the Executive  Committee of the Greek NGO’s NetWork for the Convention of Children’s Rights.

It is known that economical crisis in Greece reflects on Govermental  social policies, NGO’s and children. The consequences of  economic and financial crisis are felt by most of the  NGOs as they are facing severe budget, donations and sponsoring  cuts as well as  a new unfair tax system about these, that doesn’t allow  NGO’s any more to  be donated or sponsored  as it happened  before.

Children in Greece also are threaten by poverty: “One out of five people lives below the poverty line and 22% of them are elderly and 23% of the poor are children under the age of 17. The conclusion was shocking that many people in recent years can not bring sufficient income despite being employed and they live below the poverty line, as it said . According the Statistical Service of Greece, children at the age of 17 are at greater risk of poverty and there is the same risk for 37% of the unemployed” [mentioned  at the conference on policies to fight poverty and the role of civil society, 30.11.2010].

The reference of the National Report to measures that have already been taken in order to implement the Convention is characterized by general comments that touch upon the whole function of institutions and the state. It does not respond to commonly acknowledged needs of adoption of the general measures of the Convention by the Greek State .  It is not making clear refferrences regarding the progress of the implementation with respect of the  protection of the rights of the child:

·        Financing institutions so they can function effectively and fulfill the role/duties assigned to then by the legislation.

·        Founding of institutions and coordination of the bodies which implement the legislation.

·        Decentralization of the institutions so that they apply to the whole territory of the state and especially to areas of the province which are vulnerable to poverty and discrimination.

·        Operation of an observatory that can provide independent supervision and documentation of the progress of the Convention.

·        Broad consultation with social partners for the development of a national policy for effective support and protection of children.

 

The National Report has not relied on a data-base or on a credible source of information because there isn’t such in Greece.

 

The answers indicate that the country had not adopted adequate measures for the protection of the rights of the child during the period 2004-2009, neither has it done so to this day, while it made little use, if at all, of the general measures that had been adopted and are mentioned in the First National Report.

 

NGOs in the country which are active in promoting and protecting the rights of the child, have urged respective Governments to take the following measures for the implementation of the Convention:

·        To ratify the 12th Protocol of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, this establishes a series of measures for the general prohibition of all forms of discrimination.

·        To ensure the mitigation or/and the elimination of discrimination against  marginalized groups such as  immigrants, unaccompanied minors and  Roma. To take measures for the restitution of discrimination complaints.

·        To offer police officers and all state officials involved in the persecution of human trafficking adequate training, in order to respond fully and effectively to the persecution of those responsible , as well as the effectively protect  the victims, according to the relevant national and international legislation.

·        To reinforce legislation relating to domestic violence.

·         Victims of trafficking should receive protection and assistance  independently of their cooperation with the authorities in cases of legal procedures against their alleged traffickers.

·         To ensure effective, sufficient and discreet assistance for the victims of domestic violence.

·        The National Observatory should be made functional.

·        To draft a National Child Policy with the wide cooperation of social partners, NGOs, care services, child and family care professionals, as well as of state or municipal agents .

·        To form a single national policy/national legislation on child protection.

·        To establish a Documentation and Judicial Research Center, in relation to the data concerning the legislation on child protection, and draft substantial proposals. In our view those proposal should take a legal form, hereby forming  the legal framework of our country in relation to the rights of the child.

·        The Ministry of Education should sign a Memorandum of Cooperation with the Lawyers’ Unions of Athens, Volos, Ioannina and Komotini, so that children labeled as perpetrators or victims, receive free legal aid  by lawyers’ unions, which will henceforth take initiatives in that direction.

·        To reinforce the Juvenile Shelters, in cooperation with the Ministry of Justice and the Ministry of Education and the work of specialized volunteers.

·        To modify the status of Juvenile Prisons so as to support the social and psychological rehabilitation of children.

·        To support child protection legislation by establishing the corresponding social services (see cases of children with divorced parents).


I would like to close this short presentation ,by underlining ,that the above are “past”…”history”…
The unmet needs,not only remain,but are multiplied!
Today ,the country is facing an economic crisis.
There is a risk for the government, to initiate budget cuts and restructions,affecting fundamental human rights, especially for the most vulnerable groups,as children are..
It is crucial,for all of us,to clearly define,where the” red line”is,speaking of children’s human rights.


για την Οργανωτική Επιτροπή από το  Ελληνικό Δίκτυο ΜΚΟ για την Εφαρμογή της Σύμβασης του Παιδιού

Δίκτυο Δικαιωμάτων του Παιδιού  [Χριστίνα Σκούρτη]

Ελληνική Επιτροπή Unicef [Σοφία Τζιτζίκου]

Για την Σύνταξη της Εναλλακτικής Έκθεσης αρχικά στην Ελληνική και έπειτα στην Αγγλική συντόνισαν οι παρακάτω ΜΚΟ:

Γενικά Μέτρα:  Διεθνής Αμνηστεία

Γενικές Αρχές: Unicef

Υγεία: Γιατροί του Κόσμου

Εναλλακτική Φροντίδα:  Παιδικά Χωριά SOS – Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Εκπαίδευση Πολιτισμός: Δίκτυο Δικαιωμάτων του Παιδιού- Σχεδία, Κέντρο Παιδαγωγικής & Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης

Ειδικά Μέτρα:  Άρσις – Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.  Κάρολος Παπούλιας συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και συζήτησε με τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γιώργο Μόσχο και την 9μελή Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου ΜΚΟ.

Ο Συνήγορος του Παιδιού και τα μέλη της Επιτροπής ενημερώσαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη δημιουργία του Δικτύου που έχει στόχο την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την ανάδειξη των σημαντικών ελλείψεων στον τομέα αυτό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας  συνεχάρη όλους για την πρωτοβουλία της συγκρότησης του Δικτύου και το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται.

Εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του ότι η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης μπορεί να διευρυνθεί, τονίζοντας ότι θα συνδράμει και ο ίδιος σε αυτή την προσπάθεια.

“Η γνώση, η εφαρμογή και η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού χρειάζεται να είναι προτεραιότητα της κοινωνίας μας, κάτι που πολλές φορές δεν γίνεται”, τόνισε από την πλευρά του ο κ. Γ. Μόσχος, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να απασχολεί την Πολιτεία το πως μπορεί η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού να γίνει πράξη.’

Ιδρυτική συνέλευση του Δικτύου ΜΚΟ για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Την 3η Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο οποίο συμμετέχουν 47 οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού. Η δημιουργία του δικτύου εκκρεμούσε για χρόνια στη χώρα μας, για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, κάλεσε τον Οκτώβρη του 2008 τις ΜΚΟ να συνεργαστούν σε αυτήν την κατεύθυνση και διευκόλυνε τις συναντήσεις τους στη διάρκεια του χρόνου.

Πρώτη ενέργεια του νέου δικτύου είναι η προετοιμασία Εναλλακτικής Έκθεσης για την εφαρμογή της Σύμβασης στη χώρα μας, η οποία θα αποσταλεί στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική κυβέρνηση απέστειλε -με πολύχρονη καθυστέρηση- τον Ιούλιο του 2009 τη 2η και 3η περιοδική Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης. Στη συνέλευση του δικτύου αποφασίστηκε να αποσταλεί επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας την μετάφραση της Έκθεσης στα ελληνικά. Παράλληλα το δίκτυο σκοπεύει να παρακολουθεί διαρκώς την εφαρμογή της Σύμβασης και της υπάρχουσας εθνικής νομοθεσίας για τα παιδιά, να προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή ενημέρωσης και απόψεων μεταξύ των οργανώσεων που εργάζονται για τα παιδιά και με τα παιδιά, να κάνει παρεμβάσεις προς την Πολιτεία για την πληρέστερη εφαρμογή της Σύμβασης και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και θεσμικών μέτρων, να αναλαμβάνει δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των παιδιών και των πολιτών γενικότερα με στόχο την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού, να υποστηρίξει την καθιέρωση προτύπων λειτουργίας των ΜΚΟ για παιδιά, κ.ά.

Στις 20 Νοεμβρίου 2009 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τον ΟΗΕ, της πιο διαδεδομένης διεθνούς σύμβασης στον κόσμο, αλλά ίσως και της σύμβασης με τις περισσότερες παραβιάσεις. Στόχος του δικτύου των ΜΚΟ είναι η ισχυροποίηση της θέσης των παιδιών και η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των δημοσίων οργάνων που είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού. Ο Συνήγορος του Παιδιού θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το δίκτυο και τους εκπροσώπους του, σε μια προοπτική ενίσχυσης της εφαρμογής και προάσπισης των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που ζουν στη χώρα μας. Τα νέα του δικτύου θα υπάρχουν διαθέσιμα και στον ιστοχώρο του Συνηγόρου του Παιδιού, στην ειδική σελίδα για τις ΜΚΟ www.0-18.gr/gia-megaloys/mko.

Στη 9μελή Συντονιστική Επιτροπή του δικτύου που εκλέχτηκε στην συνέλευση, συμμετέχουν εκπρόσωποι των οργανώσεων: Γιατροί του Κόσμου, Δίκτυο Δικαιωμάτων του Παιδιού, Διεθνής Αμνηστία, Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF, Παιδικά Χωριά SOS, ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, ΣΧΕΔΙΑ – Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης.

Επικοινωνία με το δίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: crcngonet@gmail.com.

Ιδρυτικά μέλη του Δικτύου για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι:

«ΑΘΗΝΑ ΜΚΟ»,

Ανοιχτή Αγκαλιά – Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής,

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων,

Γιατροί του Κόσμου,

Διεθνής Αμνηστία – Ελληνική Επιτροπή, Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία – Κλάδος Ελλάδας,

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

Εταιρία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών (ΕΑΔΑΠ),

Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων,

Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης,

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες,

Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF,

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης – ΟΜΠΡΕΛΑ,

ΕΛΕΠΑΠ Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων,

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,

Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανήλικων & Εφήβων Σύρου,

 Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών,

ΕΥΤΟΚΙΑ,

ΕΨΥΠΕ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου,

ΖΑΝΝΕΙΟ Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας,

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας – Χατζηπατέρειο,

Ίδρυμα Μαραγκόπουλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ινστιτούτο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας),

Ινστιτούτο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΓΕΦΥΡΕΣ ΦΙΛΙΑΣ, Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΙΔΙΠΝΕΑ),

Κατασκηνώσεις «ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΝΙΑΤΑ»,

Κέντρο Ερευνών ΡΙΖΕΣ,

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού,

Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση – Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιού & Οικογένειας,

Κλίμακα,

Μέριμνα,

Μητέρας Έργον,

Ομάδα Ελεύθερων Εθελοντών «Ναι στην προσπάθεια»,

Όμιλος Εθελοντών – Γωνιά του Παιδιού,

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS,

Πατρότης,

PRAKSIS,

SAFER INTERNET HELLAS,

Σύλλογος Ατόμων με Γενετικά Προβλήματα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»,

Σύλλογος για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια,

Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων,

Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας,

ΣΧΕΔΙΑ,

Κέντρο Παιδαγωγικής & Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης,

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων,

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού,

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας,

WELFARE ACTION HELLAS.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.